เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขต รพสต.บ้านฮ่องห้า

0 7

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางสาวสุภา ศรีรุ่งเรือง ผอ.รพสต. บ้านฮ่องห้า และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขต รพสต.บ้านฮ่องห้า จำนวน 3 ราย ตามโครงการอาสาสมัครบริบาทท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง