เปิดโครงการอบรมตามหลักอาชีพปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19-เยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบถุงยังชีพ

0 6
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 10.00 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเกษตรโดยพิธีกร การเกษตร อำเภอแม่ทะ และ ผู้อำนวยการธนาคารธกส. มาพบปะโดยการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การลงทุนต่ำ กำไรสูง ณ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9
เวลา 10.30 น.
เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ รพ.สต.บ้านหนอง และ รพ.สต.บ้านฮ่องห้า และ อสม. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ชาวบ้าน ในพื้น ตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 ณ วัดฮ่องห้า
เวลา 13.30 น.
ออกเยี่ยมผู้พิการและมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ ให้กับ นาย ชื่น สุต๋า บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง