เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

0 1

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง