เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

0 2

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ โดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วย ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ วัชระธาดาพงศ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดตรวจบ้านแม่ปุง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง