เปิดโคงการอบรมมหกรรมสุขภาพอสม.

0 0
15 กันยายน 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น.
เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพอสม.ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง