เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน

0 7
15 กันยายน 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.00 น.
เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน โดยวิทยากรนางสาว แสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมลำปาง ผู้เข้ารับการอบรม คุณครู และ นักเรียน โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง