เปิดอบรมโครงการมหกรรมสุขภาพอสม.

0 12
15 กันยายน 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 13.00 น. – 14.30 น.
เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพอสม. บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 และบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง