เปิดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

0 16

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในการให้บริการทางการแพทย์ สาธารณสุข และฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง