เปิดงานศูนย์สร้างซ่อมของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

0 4

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดงานศูนย์สร้างซ่อมของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง