เครื่องทำลายเอกสาร เพื่อใช้ภายในสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0 4

อ่านประกาศ