เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการผลิตพืช แบบปลอดภัยตามมาตรฐาน GPA

0 4

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีรวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการผลิตพืช แบบปลอดภัยตามมาตรฐาน GPA ณ บ้านต๋อแก้วพัฒนา ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง