ออกเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้

0 2

วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ ณ วัดบ้านต๋อ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง