ออกเยี่ยมประชาชน

0 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ออกเยี่ยมเยือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (บ้านหนอง ม.4 , บ้านหนองพัฒนา ม.9 , บ้านต๋อแก้วพัฒนา ม.10) ประจำเดือนตุลาคม 2565