ออกสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

0 11

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย ราษฎรหมู่ที่ 4,5,7,9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง