ออกสำรวจพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทางด้านการก่อสร้าง

0 4

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสมศักดิ์ วัชระธาดาพงศ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และคณะผู้บริหาร ได้ออกสำรวจพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทางด้านการก่อสร้างถนน ก่อสร้างรางระบายน้ำ และคลองส่งน้ำทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง