ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประสบกับปัญหาทางสังคม

0 3

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ รพ.สต.ฮ่องห้า ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประสบกับปัญหาทางสังคม เด็กหญิงธิติสร อินต๊ะเป็ง คนไข้ในพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีโรคความผิดปกติทางพันธุกรรม ดาวน์ซินโดรม กระดูกไขสันหลังเคลื่อนไม่มีแรงในการหายใจ จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อมาดูแลต่อที่บ้าน