ออกตรวจเยี่ยมประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 4

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 , บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 , บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2) ประจำเดือน สิงหาคม 2565