ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้

0 3
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้