ออกตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

0 1

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยนายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ออกตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ.12-009 จากสายบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึงสายบ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง