ออกตรวจการขุดเจาะบ่อบาดาล

0 2
ภารกิจของรองนายกเทศมนตรี
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้ออกตรวจการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย