อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564

0 3
9 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.00 น.
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่น 1 ประธานในพิธี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมการอบรม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ โรงแรมเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง