สำรวจโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ม.4

0 5
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
อาจารย์พรรชิต วงศ์สุภา ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการลุ่มน้ำ สทนท. ภาค 1
อาจารย์วรวุฒิ ปิณฑะบุตร วิศวกรที่ปรึกษา
ลงพื้นที่สำรวจโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 4 เพื่อซ่อมแซมท้ายอ่างที่ชำรุดเพราะโดนน้ำกัดกร่อนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 4