สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน

0 1

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกสำรวจพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง