สำรวจพื้นที่เขตตำบลน้ำโจ้

0 9

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบหมายให้นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป