สำรวจพื้นที่น้ำท่วมตำบลน้ำโจ้

0 12
9 กันยายน 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรี ตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น.
สำรวจน้ำท่วมในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลน้ำโจ้ เนื่องจาก ฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยช่วงกลางคืนที่ผ่านมา เกิดพายุทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ราบต่ำ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ท่าน รองนายกฯอบจ.และ สจ.ชาญณรงค์ มาเรียน มาสำรวจพื้นที่ เช่นกัน ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เวลา 13.30 น.
เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ผู้เข้ารับการอบรม ชาวบ้านและอสม.โดยพิธีกร จาก รพ.สต.บ้านหนอง ณ วัดบ้านน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง