สำรวจการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำจาง

0 5

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ลงพื้นที่สำรวจการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำจาง ณ ลำน้ำจาง บ้านหนอง หมู่ที่ 9