ศึกษาดูงานในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

0 0

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอแม่ทะ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในประเด็นด้านการจัดระเบียบเมืองเก่า ด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และด้านการบริหารจัดการขยะ โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน