วันปิยมหาราช

0 4

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์อำเภอแม่ทะ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง