ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

42