ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

0 4

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้นายมนัส เครือแก้วรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุให้ประชาชนต้องได้รับการกักตัวที่บ้านในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 76 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ต้องกักตัวสามารถใช้ในการดำรงชีพต่อไป