ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านไฟไหม้

0 1

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 23.50 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านสวน นายศรีละ สายเทพ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ได้รถดับเพลิงเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับ รถดับเพลิงเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เข้าระงับเหตุ เบื้องต้นที่ได้รับความเสียหายคือ บ้านพัก 1 หลัง และเล้าไก่ 1 หลัง