ลงพื้นที่ออกตรวจโครงการก่อสร้าง

0 7
การปฎิบัติภารกิจของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ออกตรวจโครงการก่อสร้างในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพื้นที่บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 และบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง