ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังเทศบาล

0 0

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา และนายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังเทศบาล (จากบ้านทุ่งล้อม – บ้านป่าจ้ำ) บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของชาวบ้าน