ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนชาวบ้าน

0 10

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่บ้านต๋อ บ้านหนอง ม.4 บ้านน้ำโจ้ ม.5 บ้านหนองพัฒนา ม.9 และบ้านต๋อแก้วพัฒนา ม.10 เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนพร้อมกับรับฟังปัญหาความต้องการที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจำเป็นเร่งด่วนต่อไป