ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน

0 1

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำโดยนายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดิน เพื่อดำเนินการสร้างศาลาวัด ณ วัดบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 พร้อมกับเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยแก้ว ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง