ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านฮ่องห้า

0 0

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่าง งานไฟฟ้า ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด และถอดสปอร์ตไลท์งานประเพณีไทลื้อ จำนวน 2 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนอง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด และบ้านต๋อ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด