ร่วมวางพวงหรีด

0 6

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลนำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ร่วมกันวางพวงหรีดงานศพคุณแม่จำปี เครืออินทร์ มารดานายไชยวัฒน์ เครืออินทร์ ณ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง