ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ

0 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง