ร่วมประชุมหารือและจับฉลากคัดเลือกทีมแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565

0 3

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมหารือและจับฉลากคัดเลือกทีมแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบกติกาการแข่งขัน และแบ่งสายการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้