ร่วมประชุมผู้บริหารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0
ภารกิจของรองนายกเทศมนตรี
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบการชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง