ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุอัฏฐมีศรีป่าจ้ำ ม.2

0 5

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุอัฏฐมีศรีป่าจ้ำ ณ วัด บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง