ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564

0 0
10 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.00 น.
เข้าร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564
ประธานในพิธี นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ และผู้เข้างาน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สัสดีอำเภอ และนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบสิ่งปัจจัย ให้กับประธานกำนันอำเภอแม่ทะ ณ หอประชุม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง