ร่วมงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง

0 2

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้และรองนายกเทศมนตรีร่วมงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง ณ ร้านมอกกิ๋นได้ บ้านต๋อ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง