ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและมอบถุงยังชีพ

0 3
ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
-เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารหอประชุมอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
-เวลา 14.00 น. นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนเป้าหมาย ที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รวม 10 ครัวเรือน
-เวลา 19.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารหอประชุมอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง