รื้อฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแม่ปุง

0 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่าง งานไฟฟ้า รื้อฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านแม่ปุงเพื่อซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ