มอบโล่รางวัลโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดี

0 3

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่หมู่บ้านและครัวเรือน ที่ชนะเลิศผลการประกวดแข่งขันครัวเรือนสะอาด (บ้านน่าอยู่) และหมู่บ้านสะอาด (ชุมชนน่าอยู่) ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง