มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

0 10
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง