มอบสามล้อโยกสำหรับคนพิการ

0 3

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ตามโครงการช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์สามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอุทัย ใจปิง ราษฎรบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 และนายนิ่ง โมทารัตน์ ราษฎรบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง