มอบสมุนไพรป้องกันโควิด 19

0 6
26 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.00 น.
ผู้จัดการบริษัท ภัคร์ทิลาไทยเฮอร์เบิล จำกัด (บ้านแม่ปุง) ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับผู้บริหารเทศบาลน้ำโจ้ จำนาน 8 กล่อง เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19
เวลา 10.00 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกำจัดแมลงเพลี้ยแป้งในต้นนาข้าว ณ วัดแม่ปุง หมู่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง