มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว

0 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 22 พ.ศ. 2564 ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง